Yogapromenad, Breathwalk!

"Andningspromenad" Vi går under tystnad, insuper naturen med kropp, sinne och själ. Låter våra andetag flöda och stärker hela vår kropp.

Breathwalk är en utveckling av kundaliniyogan, där yogan förs ut i naturen och görs till fots. Breathwalk har många hälsogivande effekter och är ett enkelt, naturligt och effektivt sätt att må bra.

Breathwalk påverkar kondition, cirkulation, hormonbalans, hjärtrytm, lungkapacitet och emotionell balans positivt. Kombinationen av olika andningstekniker, gång och medveten uppmärksamhet ger klarhet och lugn.

Genom att balansera upp kroppen och öppna upp bröstet avlastar breathwalken kroppen och ger lättnad åt ansträngda muskler och leder. Övningar för rygg och bröst underlättar andningen och ger en friskare rygg. Syresättningen och cirkulationen i kroppen ökar vilket påverkar hela kroppen positivt. Andningsövningarna ger bättre lungkapacitet och påverkar humöret. Långsam djupandning sänker nivån av stresshormoner i kroppen.

Breathwalk involverar alla delar av vår kropp och av vårt sinne. Uppvärmande övningar, mjuk promenad med olika andningsmönster kopplade till stegen och riktad meditativ uppmärksamhet ger fördjupade effekter av träningen. Ofta upplever du redan första gången du gör en breathwalk att stresskänslor minskar och att du får förbättrad andning och bättre synskärpa. Studier visar också att en 30-40 minuters promenad varje dag kan bota depression.

Genom att balansera upp kroppen och öppna upp bröstet avlastar breathwalken kroppen genom att ge lättnad åt ansträngda muskler och leder. Långsam djup andning aktiverar det parasympasiska nervsystemet som ger lugn, sänker nivåer av stresshormoner och ger mer av hormoner för välbefinnande. Mantran och fokus ger mentalstabilitet och gör det enklare att släppa tankar som försvårar avslappning.

Breathwalk löser upp spänningar och mönster inom oss. Precis som känslor påverkar andetag, kroppshållning och tex hörsel och syn, kan vi med hjälp av förbättrad andning, justerad kroppshållning och olika fokuspunkter påverka våra känslor med hjälp av medveten fysisk aktivitet. Genom andningen och specifika rörelser når vi delar av nervsystemet och körtelsystemet som vi inte annars medvetet kan påverka.

 

En breathwalk varar oftast i ca 60 minuter. Den är indelad i flera moment.

Gångtempot varierar. Det är viktigare att lära sig synkronisera andetaget med stegen än att ha ett högt tempo. En skön promenadtakt blir oftast det naturliga tempot.

1, Väcka kroppen och stilla sinnet

Breathwalken inleds med övningar för att väcka kroppen och fördjupa andningen

Först andas vi långa, djupa andetag för att fördjupa och expandera andetaget.

Övningarna som följer värmer upp kroppen, öppnar upp bröst och stillar sinnet för att få närvaro under breathwalken.

2, Balansering

Vi går, finner vår rytm, känner in kroppen, korrigerar ställningen och gången i några minuter.

3, Breathwalk intervaller

Breathwalken görs till olika andningsmönster i intervaller. Vi växlar mellan långa andetag och promenad med gång där stegen och andetagen synkroniseras.

Andningen sker genom näsan. Olika andningstekniker ger olika effekt. Större del inandning än utandning tex ger större energi, ökar blodcirkulationen och ger ett starkt hjärta. Större del utandning ger mer lugn, minskar ilska, renar och ger perspektiv.

4, Stretch

Vi gör stretchövningar för att sträcka ut musklerna och för att distribuera den energi vi skapat ut i hela kroppen

5, Inre breathwalk

Breathwalken avslutas med en meditativ övning för att bära lugnet och stillheten med oss under resten av dagen.

Kundalini Research Institute

Institutet för Medicinsk Yoga

Yoga är underbart!

Kundaliniyoga kan vara jobbigt, men ALDRIG skarp smärta. Lär dej lyssna på kroppen innan Du t.ex. utvecklat utmattningsymtom och stress.
VÅGA YOGA